Надя  Китова Надя Китова счетоводител

Отписване на напълно апортизирани ДМААктивите са напълно амортизирани и не се намират в офиса. Стойността на придобиване и стойността на начислената амортизация са еднакви. Правилна ли ще бъде счетоводна статия д-т сметка 241 срещу к-т сметка гр.20?Отговори

  • Здравейте,

    Да, отписвате актива като дебитирате натрупаната амортизация.

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->