Ивона Илиева Ивона Илиева Потребител

Кредитно известие след регистрация по ДДСЗдравейте,
Наша фирма получава фактура за изпънение на договор, но фирмата не е регистрирана по ДДС, след което въвеждаме фактурата като опростена. Пет месеца по-късно се регистрираме по ДДС и получаваме кредитно известие за разваляне на сделката със същата сума от същия Доставчик. След като се въведе кредитното, се получава така, че трябва да платим ДДС-то, но няма логика след като сделка не е имало. Какво да правим?Отговори

 • Здравейте, първо не се разбира фактурата, която сте получили за какво се отнася и сте я осчетоводили като опростена фактура - преведен аванс, извършена услуга.
  Процедурата на регистрация, предполага да сте включили в приложение 2 към чл.61 ал.1 от ППЗДДС и въпросната фактура, което от своя страна е ползване на ДК от същата фактура и КИ ще изиска да го върнете ДДС-то
 • Здравейте,

  Приемам, че във Вашия случай сте получили фактура за аванс.

  Съгласно чл. 115 от ЗДДС: “(1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.
  (2) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1.
  (3) При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки - кредитно известие.
  (4) Освен реквизитите по чл. 114 известието към фактурата задължително съдържа и:
  1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;
  2. основанието за издаване на известието.
  (5) Известието се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя.”

  Във Вашия случай данъкът не е изискуем, тъй като сделката е развалена. Необходимо е да осчетоводите кредитното известие с цялата сума. По този начин фактурата за авансовото плащане ще се редуцира до 0.

  Поздрави,
  Величка Павлова

 • Здравейте,
  искам до попитам следното:
  През месец Януари 2018г. има пусната фактура за продажба, но в последствие се разбра , че трябва да се пусне кредитно извести. възможно ли е фактура, която е от от м. Януари 2018г. да се пусне кредитно известие за ния сега прем м. Юли 2018г.?


  Благодаря предварително!
 • Здравейте г-жо Кирилова,

  При намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки трябва да издадете кредитно известие (чл. 115 от ЗДДС).
  Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство, т.е. във Вашия случай можете да издадете кредитното известие през месец юли 2018 г.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • Благодаря Ви много! Лек и успешен ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->