Надя Китова Надя Китова счетоводител

Отписване на амортизиран ДМАЗдравейте,
Имам ДМА, които са амортизирани и не се намират в офиса. При преместване през 2013 г. от друг офис в този, някои от ДМА са оставени в стария офис и тогава не са изготвени актове за брак. Какви счетоводни записвания следва да бъдат направени, за да се отпишат като ДМА в баланса? Не съм сигурна дали само записване Д-т гр.241 / К-т гр. 20 или трябва да бъде изготвят актове за брак. Ако през 2015 г. се изготвят актове за брак за този разход от минал период, следва ли да уведомя НАП за осчетоводяване на разход за минал период?Отговори

 • Здравейте г-жо Китова,

  Бракуването на активи е процес, при който се изваждат от употреба и след това се отписват от баланса на дружеството активи, които са негодни, тъй като не могат да се използват по предназначението, за което са създадени или закупени и да носят икономическа изгода.

  По отношение документирането на брака в действащата нормативна уредба няма специални изисквания. Документът, удостоверяващ брака на активи следва да съдържа реквизитите на първичния счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието ( регламентирани са в чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството), както и всякаква допълнителна информация, потвърждаваща основанието за брак.

  При констатиране на събитие, които води до бракуване е необходимо:
  1. Издаване на заповед от управителя на дружеството за назначаване на комисия, за извършване на бракуване;
  2. Физическият оглед на подлежащите на бракуване активи се извършва в присъствието на материално отговорното лице за съхранението им;
  3. Протоколът за бракуване се съставя веднага след констатиране на неизползваемостта на активите.

  Разходите за брак следва да се отчетат счетоводно в годината, в която е констатиран брака.

  Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС при установяването на брак на активи следва да се направите корекция на данъчния кредит, ако сте ползвали такъв при придобиването им.

  Във връзка със счетоводните записи моля пояснете тези ДМА напълно амортизирани ли са? Местонахождението им във Ваш офис ли е?

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->