ВАЛЯ ЛУКАНОВА ВАЛЯ ЛУКАНОВА гл. счетоводител

Обезщетение по чл.222, ал.1Трябва ли член 222, ал.1 да е упоменат в заповедта за напускане (аз винаги съм процедирала така) и колко е давностният срок за завеждане на дело, ако не се изплати това обезщетение?Отговори

 • Здравейте, г-жо Луканова,
  основанието за прекратяване на трудовия договор при закриване на предприятието, част от него, съкращаване на щата, намаляване обема на работа и т.н. са посочени в чл. 328 от КТ и това трябва да се посочи в Предизвестието/Заповедта за прекратяване на трудовия договор. Там може да упоменете, че се дължи обезщетение по чл. 222, ал.1, но това не е основанието за прекратяване, а правото да се получи това обезщетение при тези причини за прекратяване на трудовия договор.
  Давностният срок за предявяване на искове по трудови спорове, като този за неизплащане на това обезщетение е 3 годишен ( чл. 358, ал.1, т.3 от КТ), като започва да тече от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->