АННА СТОЯНОВА АННА СТОЯНОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Инвестиционни имотиЗдравейте,
Фирмата построи апартаменти и паркоместа през 2014г. Същите са заведени в 30 група с цел продажба. За два от непродадените апартаменти и паркоместа има сключени договори за наем от 1.4.2015г.

Трябва ли да ги заведа като инвестиционни имоти и да им начисля амортизация? След като приключи договара за наем, трябва ли да ги върна в 30 група?Отговори

 • Здравейте, госпожо Стоянова,

  Активите се рекласифицират винаги, когато настъпят промени в тяхното предназначение. Ако въпросните имоти от предназначени за продажба като продукция или стока, започнат да се отдават под наем, тогава трябва да ги рекласифицирате от СМЗ в Инвестиционни имоти и да прилагате МСС 40 или НСС 40, а не МСС 2 / НСС 2. Амортизация ще начислявате, ако изберете да прилагате Метода на цената на придобиване, а не Метода на справедливата стойност.
  Когато настъпи промяна в обстоятелствата и въпросните имоти отново бъдат предназначени за продажба, тогава ще ги рекласифицирате отново като МЗ.

  Справка - МСС 2 / НСС 2 и МСС 40 / НСС 40.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->