Веселка Спасова Веселка Спасова ветеринарен лекар

Обезщетение от борсата след срочен трудов договорДъщеря ми работи на срочен трудов договор. Ако не и го продължат след изтичане на срока му, тя ще получава ли обезщетение за безработица от бюрото по труда? Ако отговорът е да, колко месеца ще получава при трудов стаж 3,5 години?Отговори

 • Здравейте,

  при прекратяване на трудовия договор на основание, което не попада в обхвата на чл.54б от КСО, имате право на обезщетение от бюрото по труда на база осигурителния си стаж.
  Важно е да се отбележи, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или
  пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  3.не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс.

  Размерът на дневното парично обезщетение за безработица е в
  размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица (за 2015г. - 7,20лв./ден), а паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:
  - до 3 год. стаж : 4 месеца
  - от 3 до 5 год. стаж : 6 месеца
  - от 5 до 10год. стаж : 8 месеца
  - от 10 до 15год. стаж : 9 месеца
  - от 15 до 20год. стаж : 10 месеца
  - от 20 до 25год. стаж : 11 месеца
  - над 25 год. осиг. стаж : 12 месеца


  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗБДОО

-->