yana ivanova yana ivanova Потребител

Връщане на платено ДДС с митническа декларацияКак може местно юридическо лице да си върне ДДС, платено за внос на стоки с митническа декларация през 2013? Стоките сега се връщат в друг склад на предприятието майка, но не с митническа декларация.Отговори

  • Здравейте, госпожо Иванова,

    Не съм сигурна, че разбирам правилно какво имате предвид под "връщане на ДДС". Когато стоките са били внесени в България и са минали митница през 2013 г., тогава им ли е било начислено ДДС, което компанията Ви е заплатила. Ако митническата декларация по вноса на тези стоки е била отразена в Дневник Покупки за съответния данъчен период или в рамките на 12 месеца от датата на документа, то тогава вече сте ползвали данъчен кредит за внесените стоки и той е редуцирал текущото задължение за внасяне на ДДС. Не може два пъти да възстановите ДДС за една и съща стока. Ако сте пропуснали да отразите МД в Дневник Покупки през посочения период, то тогава вече нямате право да ползвате данъчен кредит за стоките.

    Поздрави,
    Десислава Христова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->