Жанет Велкова Жанет Велкова Потребител

Изчисляване на работна заплатаПрофесията ми е учител. Имам втори клас квалификация, който се заплаща с 48 лева месечно. В продължение на 5 години касиерът на училището е изчислявал заплатата ми, като ръчно е въвеждал всеки месец тази сума в счетоводната програма.

От 1 януари 2015 година имаме нов касиер. Сега сумата е различна всеки месец и зависи от броя работни дни. Главният счетоводител ме убеждаваше, че в крайна сметка аз ще получавам една и съща заплата, но при сравнение на фишовете се вижда, че това не е така.

Кой от двата начина е правилен? Ако съм била ощетявана с по няколко лева всеки месец в продължение на 5 години, има ли законен начин да потърся компенсации?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно Наредба №1ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения:чл.8 ал.1 т 2 2. за професионално-квалификационна степен;
  Допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен по ал. 1, т. 2 е с постоянен характер. Това не означава, че не се влияе от отработеното време .
  Сумите с постоянен характер съгл Наредбата за структурата на работна заплата Чл. 15. (2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.
  Което означава, че ако смятате, че сте ощетена можете да потърсите правата си за 3 години назад включително и по съдебен ред.
  Поздрави и успешен ден,
  Валя Дадова

 • Благодаря! Хубав ден и на Вас!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->