dani georgieva dani georgieva счетоводител

Граждански договор по време на майчинствоЗдравейте, моля за Вашия компетентен отговор на сл. въпрос:

Ползвам майчинство (2-рата година) за отглеждане на дете. Осигурявам се по време на майчинството от фирмата работодател. През октомври 2015 имам граждански договор с друга фирма за извършване на определена услуга.

Дължат ли се осигурителни вноски по гр. договор при условие, че сумата след приспадане на необходимо присъщите разходи е под МРЗ? Данък се дължи - това да, но ЗОВ дали отново се дължат при условие, че се плащат от първия работодател по време на майчинството?

Предварително Ви благодаря за отговора!Отговори

 • Отговор на въпрос
  Граждански договор по време на майчинство
  Здравейте,
  При условие, че сумата по гражданския договор, след приспадане на нормативно признатите разходи е по-малка от Минималната Работна Заплата Вие не следва да дължите осигурителни вноски и здравни вноски .
  /считано от 01.07.2015 МРЗ е 380,00 лв - ПМС № 139/04.06.2015 г./  Лицата, които извършват работа без трудово или служебно правоотношение и получаващи възнаграждение след намаляването му с разходите по дейността, равно или над една минимална работна заплата, задължително се осигуряват за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, за осигурителен стаж и възраст и за смърт
  Осигуряването на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, възниква от деня, в който е започнало изпълнението на задълженията по договора и продължава през времето, което се зачита за осигурителен стаж по него.
  Осигурителният доход е базата, върху която се начисляват осигурителните вноски. За лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, и неосигурени на друго основание по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от КСО, осигурителният доход е месечното възнаграждение, получено по гражданския договор, отнасящо се само за положения труд, като се приспаднат разходите по дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, при условие, че така намаленото възнаграждение или сборът от възнагражденията е равен или по-голям от една минимална работна заплата и по-малък от максималния размер на месечния осигурителен доход, определен от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/.
  Поздрави,
  Весела Сиракова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->