Aneliya Angelova Aneliya Angelova счетоводител

Срок за издаване на протокол по чл.117 при ВОПЗдравейте!

Фирмата се занимава с ВОП на стоки от Италия. Датата на фактурата за стока е 07.08.2015, когато се предполага че е и натоварена. Транспортът е морски и е за сметка на купувача. Стоката пристига в началото на месец септември. Транспортната фактура е от 03.09.2015г., когато е и разтоварена стоката в склада на фирмата.

Кога следва да се издаде протокол по чл. 117?Отговори

 • Здравейте, госпожо Ангелова,

  Настъпването на данъчното събитие и изискуемостта на ДДС при ВОП са регламентирани в чл. 63, ал. 1 и 3 и според постановеното от закона данъкът става изискуем на 15-тия ден от месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. Данъчното събитие от друга страна настъпва тогава, когато би настъпило, ако сделката се извършваше на територията на страната, накратко казано, при прехвърляне на собствеността на стоката от доставчика към купувача.

  За определяне на момента на прехвърляне на собствеността при ВОП и ВОД обаче от съществено значение са и условията на доставката - дали транспортът се организира от доставчика или от получателя на доставката. Ако Вашата компания като купувач сама организира транспорта, тогава се приема, че прехвърлянето на собствеността става, когато доставчикът предаде стоката на спедитор или транспортна компания, а не чак когато стоката пристигне в България и влезе в склада. По тази логика данъчното събитие настъпва на 07.08.2015 г., когато стоката е предадена от доставчика за товарене или е взета от Вас от техен склад.

  В същото време обаче е издадена фактура на същата дата, на която настъпва данъчното събитие. Това променя периода за издаване на протокол по чл. 117 и той става 15 дни от издаването на фактурата, при условие, че има и настъпило данъчно събитие. Във Вашия случай протоколът за самоначисление би трябвало да бъде издаден най-късно до 22.08.2015 г. и да влезе в дневниците по ДДС за август 2015 г.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->