Донка Христова Донка Христова счетоводител

Осчетоводяване на приходи от реклама в ИнтернетКак да осчетоводявам извършените онлайн реклами по Интернет от новоткрита фирма през месец август, нерегистрирана по ДДС? Няма издадени фактури за приходи и разходи, има само плащания чрез PayPal и по банковата сметка.

Собственика е студент, трябва ли да плаща осигуровки?Отговори

 • Здравейте г-жо Христова,

  В случай на плащане е задължително да бъде издадена фактура, съгласно чл. 113 от ЗДДС, според който всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

  Самите плащания не са основание за начисляване на приходи, възможно е плащанията да са били авансови например, но дори и такива отново трябва да бъдат издадени фактури.

  Вие като счетоводител трябва да имате документална обоснованост, за да извършите счетоводна операция. Поискайте си фактури, а в случай че има и договори за извършените услуги.

  Според чл. 4 ал. 3 т. 2 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->