Снежана   Ангелова Снежана Ангелова инженер

Пенсионно осигуряване на безработенПенсионно осигуряване на бзработен. Къде се прави и каква е необходимата сума?Отговори

  • Няма как да плащате осигуровки за пенсия и да трупате трудов стаж в качеството си на безработно лице. За да имате трудов стаж трябва да упражнявате трудова дейност, т.е. трябва да работите на трудов или граждански договор, като упражняващ свободна професия, да се самоосигурявате като собственик на фирма или да полагате труд по договор за управление и контрол или като прокурист. Като безработно лице имате задължение да заплащате сам само здравните си осигуровки. Това става с подаване в НАП на Декларация образец 7. Здравната осигуровка за безработните лица е 16.80 лв. на месец.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->