Анна Йорданова Анна Йорданова Потребител

Относно правото на командировки в странатаЛице - живее в гр. Г. Оряховица. Назначава се на трудов дог. във фирма в Пловдив. Същото няма жилище в Пловдив. Полагат ли му се командир. дневни и нощувки за престоя му в Пловдив, и пътни разходи от Г. Оряховица до П-в и обратно в началото и в края на месеца ? Ако не, как фирмата ще оправдае разходите му за спане, храна и пътните разноски ?Отговори

  • Здравейте,
    съгласно чл.6 от Наредбата за командировките в страната, не се считат за командировани лицата, които изпълняват служебните си задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение. Което означава, че на лицето е сключило трудов договор с месторабота в Пловдив и местожителство в Горна Оряховица, не му се полагат пътни, дневни и квартирни пари.
    Ако работодателят е поел ангажимент към лицето да поема неговите разходи по пребиваването му в Пловдив, а именно за квартира, храна и пътни разходи до Горна Оряховица, то тогава тези разходи биха били социални. В зависимост дали тези разходи са договорени като част от възнаграждението по трудов договор или му се предоставят в натура, биха били облагаеми или не с еднократен данък върху разходите съгласно ЗКПО.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->