Кремена Луканова Кремена Луканова Потребител

Майчинство и безработицаЗдравейте!
Към настоящия момент съм бременна във втори месец и съм безработна от повече от 24м. Имам осигурителен стаж общо 4г. и 3м. Мога веднага да бъда назначена на трудов договор фиктивно, т.е. лично да заплащам цялата осигурителна вноска, във фирма със статут ЕТ.

Какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски, при минимална работна заплата? Какъв ще е размерът на обезщетението за майчинство и колко време ще ми се полага такова? Имам ли възможност, ако бъда назначена на трудов договор да изляза в болничен и как това ще се отрази върху размера на обезщетението и размера на осигурителните вноски?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. Чл. 49., ал. 1 от КСО, дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.

  Размерът на осигурителните вноски, когато са изцяло за ваша сметка е 22.7% /при ТЗПБ 0.4%/, формирани както следва:
  Фонд ДЗПО – 5%;
  Фонд ДОО – 12.8%;
  Фонд ОЗМ – 3,5%;
  Фонд Безработица 1%;
  Фонд ТЗПБ от 0,4 до 1,1 на сто за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности.
  Размерът на минималната работна заплата е 380 лв., т.е. размерът на осигуровките за ваша сметки възлиза на 86.26 лв.
  В случай, че излезете в болничен, това няма да Ви се отрази съществено, тъй като размерът на обезщетението поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->