Даниела Робертова Даниела Робертова икономист

Назначаване на два трудови договора с различни работодателиЗдравейте!
Предлагат ми да бъда назначена на работа с 2 трудови договора с двама различни работодателя. Моля да ми отговорите, първият и вторият по кой член от Кодекса на труда трябва да бъдат? В тях трябва ли да бъде упоменато работното време - от-до?

Ако по вторият, работното време е под 3 часа на ден, то ще ми се зачита ли за трудов стаж или само за осигурителен и съответно ще имам ли право и по него на платен годишен отпуск?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл.110 от КТ може да сключите втори трудов договор с работодателя, при когото работите, за извършване на работа, която не е в кръга на Вашите трудови задължения и е в извън установеното по основният Ви трудов договор работно време. Съгласно чл.111 от КТ може да сключвате трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното работно време по основното трудово правоотношение.
  Съгласно чл.113 от КТ продължителността на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с тази по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:
  - 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители
  - 48 часа седмично - за другите работници и служители.
  В случай, че дадете писменото си съгласие пред работодателя за работа повече от 48 часа седмично, продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Това е и периодът, за който Ви се зачита трудов стаж и по допълнителният трудов договор.
  Няма особености по отношение на осигуровянето при вторият трудов договор.
  Основанието за сключване на договора може да е различно - чл.67 за безсрочни договори, чл.68 - ако някой от двата договора е сключен за определен срок, а ако вторият договор е сключен със същия работодател (вътрешно съвместителство) основанието, на което трябва да бъде склю
  Колкото до трудовия и осигурителния стаж - За трудов стаж в пълен размер се зачита прослуженото време по трудов договор, когато сте изработили най-малко половината от законоустановеното време за съответната длъжност. Това означава, че ако работите по трудов договор и продължителността на работния ден е 4 часа, то трудовият стаж се зачита в пълен размер, а осигурителния пропорционално на изработеното.
  Когато работите по-малко от половината от законоустановеното за Вас време - трудовият и осигурителният стаж се изчисляват на пропорционална база. Във Вашия случай, ако работите по трудов договор 3 часа на ден за 1 календарна година ще Ви се признае трудов стаж в размер на 0 год. 4 месеца и 15 дни.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->