Djoana Vasileva Djoana Vasileva Потребител

Сключваане на втори срочен договор със същия работодателВ началото на септември ми бе съобщено, че ще бъда съкратена поради закриване на щата. Работя като учител и половината от часовете в норматива бяха дадени на моя колежка, а останалата половина заедно с други часове бяха обявени като вакантна длъжност в бюрото по труда. С една дума бе направено преструктуриране с цел да бъда съкратена.

Имам заболяване включено в наредба № 5 на МЗ, съгласно която попадам в групата на защитените от уволнение. Все още не съм съкратена, но е назначен нов колега, а аз в момента изпълнявам друга дейност, съгласно чл.120 от КТ. До този момент не желаят да ми възстановят норматива, съответстващ на длъжностната ми характеристика. Мога ли да подам молба за неплатен отпуск за една година с цел да запазя работното си място и непрекъснатия си трудов договор и в същия момент да сключа срочен договор със същия работодател за друга длъжност също за една година?Отговори

 • Здравейте,

  Вие имате право да ползвате неплатен отпуск и можете да подадете молба, съгласно чл. 160, който гласи, че по искане на работника или служителя, работодателят може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

  Докато сте в неплатен отпуск, Вие можете да бъдете назначена на втори трудов договор. Съгласно писмо изх. № 94-ДД-494 от 26.02.2007 г. на МТСП в случай, че по време на неплатения отпуск работникът или служителят работи по втори трудов договор, трудовият стаж ще му бъде зачетен при втория работодател.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->