Anna Zhivkova Anna Zhivkova Потребител

Полуремарке - категория ДМАПривет!
Българско дружество е с предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Закупува композиции - влекачи и полуремаркета. Полуремаркетата могат ли да се считат за автомобили (категория V), както са описани и в Националната класификация на продуктите по икономически дейности, в сила от 01.01.2003 г. - код 34? Или според Вас е по-правилно да бъдат отнесени в категория III?Отговори

 • Здравейте!

  В ЗКПО липсват дефиниции на понятията автомобил и транспортно средство.

  Легалните дефиниции на автомобил и полуремарке са в Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата:

  „Автомобил е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите.”

  „Полуремарке е пътно превозно средство, което се прикачва към моторно превозно средство така, че част от него лежи върху моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното превозно средство.”

  Транспортно средство е пътно превозно средство по смисъла на § 6, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, а именно:
  „Пътно превозно средство е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.”

  От горепосоченото следва, че двете понятия – автомобил и полуремарке, са различни и полуремарке не отговаря на дефиницията за автомобил, но отговаря на тази за транспортно средство.

  За целите на чл.55 от ЗКПО попада в категория III.

  Поздрави,
  Петя Иванова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->