Мая Тодорова Мая Тодорова Потребител

Кредитно известие по invoiceЗдравейте,
Имам кредитно известие по invoice. Как трябва да го осчетоводя? Пак ли да направя протоколи, но със знак минус и пак да ги вкарам в покупки и продажби?Отговори

 • Здравейте,

  При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:
  1. номерът и датата на първоначалния протокол, издаден за доставката;
  2. основанието за издаване на новия протокол;
  3. увеличението/намалението на данъчната основа;
  4. увеличението/намалението на данъка.

  Новият протокол трябва да се включи в дневник покупки и продажби със знак минус за месецът, за който се отнася.

  Поздрави,
  Кирил Сотиров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->