Павлина Колева Павлина Колева Потребител

Издаване на касов бон при плащане на виртуален ПОС терминалЗдравейте,
Акционерно дружество, чиято основна дейност е изкупуване на просрочени вземания от банкови и небанкови институции /т.нар. цесии/, открива на свое име разплащателна сметка, към която има виртуален ПОС Терминал. Плащенето на въпросния ПОС може да се осъществи на официалния сайт на дружеството, където чрез създадена платформа, лице, имащо задължение към дружеството, може да погаси частично или цялостно дълга си. Попаднах на становища на НАП, в които приравняват виртуалния ПОС терминал на физическия такъв, като при последния всяко плащане е обвързано с издаване на фискален бон.

При плащане от страна на клиент /длъжник/ на дружеството, то трябва ли да бъде издаван касов бон и ако да, то за каква сума - цялата стойност на наредения превод или само частта от нея, която представлява приход за дружеството?Отговори

 • Здравейте,
  Във връзка поставения въпрос мога да изкажа следното мнение.
  Издаването на касови бележки е регламентирано в ЗДДС и в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства /Наредба Н-18/.
  В чл. 118 от ЗДДС е предвидено, че всяко регистрирано и нерегистрирано по ЗДДС лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

  Разпоредбата на чл. 3 от Наредба Н-18 гласи, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

  Видно от цитираните разпоредби касов бон се издава, когато се извършва продажба/доставка на стока или услуга във или от търговски обект.
  От описаната фактическа обстановка, става ясно че вашата фирма изкупува вземания от банкови и небанкови институции /т. нар. цесии/, т.е. не е налице доставка на стока или услуга от Вас към длъжниците, поради което считам, че нямате задължение да издавате касова бележка.


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->