Катя Казакова Катя Казакова Потребител

Обезщетение при постоянен договор и клаузаОт шест години работя във фирма, която готви съкращения в момента. На постоянен договор съм и от две години и половина съм назначена по заместване на колежка, която е в майчинство. Тя се връща на работа след една седмица и по договор аз трябва да бъда освободена. Ако тя НЕ се върне на работа, аз имам ли право, като останалите ми колеги на двумесечно брутно обезщетение и 60% от брутната заплата? Ако тя се върне въпреки това мога ли да претендирам за някакъв вид обезщетение?Отговори

 • Здравейте,

  Срочният трудов договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания служител на работа. Следователно Вашият работодател няма и да Ви дължи обезщетение за прекратяване на трудовия договор без предизвестие.

  Ако бъдете освободена от работа без предизвестие и преди завръщане на замествания служител на работа, то ще имате право на обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за неспазената част от срока на предизвестие.

  Имайте предвид, че ако трудовият договор със замествания служител се прекрати през време на заместването и Вие продължите да работите след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна, то срочния трудов договор се превръща в безсрочен.

  При уволнение поради закриване на предприятието, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място, служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останали без работа, но за не повече от 1 месец. Ако в този срок Вие постъпите на работа с по-ниско трудово възнаграждение, имате право на разликата за същия срок. Също така при прекратяване на трудовото Ви правоотношение, Вашият работодател ще Ви дължи обезщетение за неизползвания Ви платен годишен отпуск.

  За справка- чл.69, чл.221, чл.222, чл.224 и чл.325, ал.(1) от Кодекса на труда

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->