Задай въпрос тук
Valeria MITOVA Valeria MITOVA Потребител

Регистрация по ЗДДС на туроператорЗдравейте,
Възможно ли е да уточните следното:

Кога един туроператор (ТО) трябва да се регистрира по ДДС-имаме специален ред и общ ред, но ми е трудно да разбера по кой ред сме?

1/ български ТО купува услуги от български хотели и ги предоставя на агенти извън страната
2/ има и случаи, в които ТО купува от друг български ТО (а той от хотела) и след това предоставя настаняването на агентите си извън страната.

За оборот за регистрация по ДДС маржа ли трябва да се вземе и в двата случая?

Четейки правилника за прилагане на ЗДДС разбирам, че облагаемият оборот, който включва данъчната основа на маржа не се отнася за дейността на туристически агент и туроператор, който продава на друг туроператор. Но нашият ТО или купува директно от хотел или от туроператор (не му продава), като продава на туристически агент за своя сметка или на турист, т.е. данъчната основа на маржа ли трябва да се вземе за облагаем оборот за регистрация по ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  Облагаемият оборот на туроператора за целите на регистрация и дерегистрация по ЗЗДС на туроператора се определя в съответствие с разпоредбата на чл.96, ал2 от ЗДДС, и чл.108 от ЗДДС, във връзка с чл.139 ал.1 от ЗДДС. За Доставките на общи туристически услуги облагаемият оборот се определя на база на данъчната основа на маржа, определен по реда на чл. 139 от ЗДДС.
  Част осма.
  СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ
  Глава шестнадесета.
  ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

  Доставка на обща туристическа услуга
  Чл. 136. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.
  (2) Стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение.
  (3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на:
  1. доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице;
  2. доставка от туроператор към туроператор.

  Поздрави,
  Весела Сиракова
 • Здравейте,
  Благодаря за отговора, но закона го прочетох. Исках да разбера дали правилно го тълкувам. Моля, да ми помогнете:

  1/ ние, български ТО купуваме услуги от български хотели и ги предоставяме на агенти извън страната или туристи- в този случай специалния ред на облагане ли е? От чл.136, ал.3,т.1 разбирам, че не трябва да сме в качеството на агент, следователно е по специалния ред.
  2/ има и случаи, в които ние като ТО купуваме от друг български ТО (а той от хотела) и след това предоставяме настаняването на агентите си извън страната или на туристи- не доставяме на друг ТО, а на агент или турист. От чл.136, ал.3, т.2 разбирам,че ако ние като ТО продаваме на друг ТО не можем да се възползваме от специалния ред, в случая ние купуваме от друг ТО и предоставяме за своя сметка на агент или турист, следователно е по специалния ред.
  Моля, да ми кажете дали правилно тълкувам закона.
 • Когато се купува самолетен билет от нерег. по ДДС фирма за полет от Уизеър, например, това попада ли в графата за получени услуги от доставчици извън страната, и следва ли фирмата да се регистрира по ДДС в седемдневен срок преди получаване на услугата?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->