Снежана Попова Снежана Попова безработна

Напускане по чл.325, ал.1На 21.08.2015 г., един ден след платен отпуск, управителя на дружеството, в което работих на постоянен договор ме извика и ми каза да си напиша молбата за напускане. Ако не искам, имало и други начини да ме уволни. Написах си молбата за прекратяване на трудовия договор, както той поиска с дата 22.08.2015 г. След 5 дни ми се обадиха колеги да мина да си взема заповедта и трудовата книжка. Основанието за прекратяване на трудовия договор беше чл.325, ал.1.

Въпросът ми е, дали имам право на някакво обезщетение и мога ли някъде да си търся правата?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 325. (1) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
  1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

  Във Вашия случай и двете страни сте подписали заповедта за прекратяване на трудов договор по чл.325, т.1 от КТ, което означава, че и двете страни сте съгласни.

  Когато трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т.1. няма законово основание да претендирате за обезщетение, за неизпълнено задължение за предизвестие или неспазено предизвестие, съгласно чл. 220, ал. 1 и 2.

  Имате право на обезщетение за безработица, при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1. Периодът на това право ще бъде само 4 месеца и в минимален размер, съгласно чл. 54б, ал. 3 КСО:

  Чл. 54б (3) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->