silviq dilova silviq dilova Потребител

Запор от ДСИЗдравейте.
Аз съм държавен служител и вземам заплата около 900 лв. Плащам издръжка на 2-те ми деца - 250лв и погасявам 120лв. запор от ЧСИ. Получих и запор по банковата ми сметка от ДСИ за неплатени осигуровки от преди 3 години. Нямам възможност да платя тези пари. Какво ще стане със заплатата ми, какъв е начина да си плащам издръжката и за мен да преживявам?Отговори

 • Здравейте,
  Преди да Ви бъде отговорено ясно, следва да уточните какво имате предвид под "запор по банковата ми сметка от ДСИ за неплатени осигуровки от преди 3 години".
  ДСИ (държавен съдебен изпълнител) е държавен орган към съответния районен съд и същият може да събира само частни вземания. Задължителните осигурителни вноски от друга страна представляват публични вземания, които се събират от публичен изпълнител (а не държавен съдебен изпълнител) към НАП.
  Това е важно, защото публичните вземания се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а частните вземания - по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
  Има разлика по двата процесуални закона относно размера, който може да се удържа при запор.
  Съгласно ДОПК може да се удържат всички суми по банкови сметки и от трудово възнаграждение над 250 лв.; няма значение дали се плаща или не издръжка.
  Съгласно ГПК може да се удържат само сумите над МРЗ (която в момента е 420 лв.), като задълженията за плащане на издръжка са с приоритет.
  От въпроса Ви става ясно, че имате 3 групи задължения:
  1. За издръжка към двете Ви деца - 250 лв.;
  2. Към ЧСИ - вероятно някакви частни задължения (за кредити или др.) - 120 лв. - събират се по реда на ГПК;
  3. към ДСИ (?) - за осигуровки - събират се по реда на ДОПК най-вероятно.
  Ситуацията е сложна и за точен отговор е необходимо да се консултирате с адвокат. Без да съм се запознал с документите мога да изкажа следното предположение: за Вас ще останат 250 лв. разполагаем доход на месец, за издръжката - 250 лв.; за ЧСИ - 120 лв. и останалото (280 лв.) за ДСИ (?).

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->