Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

ДДС за гориво на автомобилПолзва ли се ДДС на фактурите за закупено гориво при командировка на работник в строителството с личен автомобил? Фактурата е на името на фирмата. След като е закупено с дебитна карата на фирмата, как се осчетоводява фактурата за гориво?Отговори

 • Здравейте,

  Да, имате право на данъчен кредит за закупеното гориво. То е част от командировъчните разходи и се осчетоводява заедно с тях. Горивото можете да осчетоводите по сметка Други разходи:

  Дт Други разходи
  Дт ДДС
  Кт Разплащателна сметка

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • ВАШИЯ КОЛЕГА ВИКТОР БАТАЛЕВ Е НА ДРУГО МНЕНИЕ! КОЕ ОТ ДВЕТЕ ЩЕ ПРИЗНАЯТ ОТ НАП.
  Може ли да се ползва данъчен кредит за разходите за транспорт с лек автомобил на служителите от и до местоработата и при командировки?

  Според текста на закона, за транспорта на командировани от фирмата лица не се прилага ограничението за приспадане на данъчен кредит за стоки или услуги, предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност. Въпреки това в Разяснение № 217-39 от 23.11.2011 г. на НАП е изразено становище, че нормата на чл. 70, ал. 1, т.5 от ЗДДС, с който се ограничава правото на данъчен кредит за стоките и услугите, свързани с експлоатацията на леки автомобили, е специална по отношение на нормите уреждащи правото на данъчен кредит при доставки, свързани с лек автомобил, включително и когато се касае за транспорта на командировани лица. Това означава, че нямаме право да приспаднем ДДС за закупеното гориво и други консумативи, в случай че транспортът на командированото лице е осъществен с лек автомобил, който е собственост на фирмата или е личен на командированото лице. Ситуацията е малко по-различна, ако транспортът по командировката се осъществи с нает лек автомобил, включително и таксиметров. В този случай са налице всички предпоставки за приспадане на данъчния кредит.

  Аналогична е ситуацията и при транспорта на работниците или служителите от и до местоработата им. Вариантът за ползване на данъчен кредит при положение, че транспортът се извършва с лек автомобил, е автомобилът да бъде нает – от таксиметрова или друга компания, предоставяща транспортни УСЛУГИ
 • като последно имам ли право на данъчен кредит или не?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->