Стефан Харизанов Стефан Харизанов Машинен оператор

Минус часове - отработванеЗдравейте,

Работя в цех с непрекъснат цикъл на работа, на дву-сменен режим. Работата е такава, че ако се наруши цикъла на производство може да възникнат производствени аварии и други с неочаквани последствия.

Работим на сумирано работно време със срок на отчитане 3 месеца. Работодателят ни твърди, че имаме много часове за отработване (минус часове).


1-ва смяна застъпва в 6.00-15.00, без обедна почивка (храним се по време на работата)
2-ра смяна застъпва в 14.45-22.45, без почивки
А иначе са упоменати в правилника за вътрешният ред!!!

Куриоз :-):Трябвало да отработваме и часовете при които не е имало ел.захранване не по вина на работниците и работодателя.

При изтичане на срока и вярно имаме не-доработени часове трябва ли да ги отработваме?


Може ли работодател да наложи дисциплинарно нказание-забележка при този случай:
Поради липса на ел. захранване работодателя ми издава устна заповед да се явя на работа по-късно. Явих се на работа и по график трябва да си тръгна в 15.00. И на сутринта ми връчи наказанието с мотив - напускане преждевременно работното място (трябвало да доработя тези часове).Отговори

  • Здравейте,

    При СИРВ отработеното време зависи от предварително изготвения график за работа. Графика се изготвя за целия период на сумиране на времето. Отработеното в повече или по-малко работно време в едни дни, седмици или месеци, може да бъде компенсирано с повече или по-малко работа в следващите дни, седмици или месеци, но не по-късно от края на определения за сумиране период. Когато в края на периода се установи, че някои от работниците са отработили в повече от нормалната продължителност на работното време, същото се отчита и заплаща като извънреден труд. В обратния случай, когато бъде установено, че работниците са отработили по-малко от установена нормална продължителност на работното време за периода на сумиране, счита се, че е налице престой, който не е по вина на работника или служителя. Това означава, че работодателя е този, който не е успял да уплътни работното време на работника. В този случай неотработеното време остава за сметка на работодателя. Неотработеното време в един период на сумиране не може да бъде отработван в следващия период на сумиране на времето. Точно това е и причината периодите на сумиране на времето да бъдат не по-големи от 6 месеца. В рамките на толкова дълъг период може много лесно да се прецизира отработеното в първите 3 - 4 месеца и отработеното в повече или по-малко да бъде компенсирано до края на съответния период.
    Разбира се, когато говорим за липса на ел. захранване, което е необходимо за производствения процес, не може да се говори за вина на работника, нито за вина на работодателя. Налице е форсмажор - прекъсване на производството поради независещи от работника или работодателя причини. Това обаче в никакъв случай не може да бъде в тежест на работника. В случай, че работника е спазил работното си време, такова каквото е записано в трудовия договор или вътрешен акт на работодателя, и е спазил сменния режим съгласно предварителния график, работодателят няма да има право да наложи дисциплинарно наказание.
    Във вашия случай, вие не сте спазили работното си време, макар да сте имали устна заповед от работодателя си. Моето мнение е, че да, работодателят ви има право да наложи дисциплинарно наказание в този случай.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->