Марияна Тотева-Илиева Марияна Тотева-Илиева счетоводител

ДДС ВОП



Здравейте,

Фирмата ни купува стоки от Германия. В края на м. август получихме фактура с дата 25.06.2015 г. от немската фирма. След няколко дни се получи и кредитно известие по същата фактура с дата 19.08.2015 г. Проблемът е в това, че стоката е отказана и не е получавана изобщо, а и авансово плащане не е имало. В случая липсва данъчно събитие. Какво следва да се направи? Да се съставят ли протоколи по двата документа или не? Ако се съставят с каква дата да бъдат, за да не сме в нарушение на Закона, защото не е редно да ни санкционират за несъществуваща сделка?



Отговори

  • Здравейте,

    Във връзка с поставения въпрос мога да изкажа следното мнение:

    Видно от изложената фактическа обстановка, стоките изобщо не са изпращани до България, поради което не настъпва данъчно събитие. При положение, че получавате фактурата и кредитното в един и същи отчетен период, не сте длъжни да издавате протоколи във връзка с тях и съответно да ги декларирате.

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->