Задай въпрос тук
Петя Ботева Петя Ботева Потребител

Обезщетение при освобождаване по чл. 325.9 от КТИмам ли право на обезщетение за безработица при освобождаване от работа по чл. 325.9 от КТ?Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с поставения въпрос мога да изкажа следното мнение:

  На основание чл. 54а от КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването като задължително трябва да са изпълнени следните изисквания:
  - да имате регистрация като безработен в Агенция по заетостта;
  - да не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  - да не упражнявате друга трудова дейност.
  Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->