Петя Ботева Петя Ботева Потребител

Обезщетение при освобождаване по чл. 325.9 от КТИмам ли право на обезщетение за безработица при освобождаване от работа по чл. 325.9 от КТ?Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с поставения въпрос мога да изкажа следното мнение:

  На основание чл. 54а от КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването като задължително трябва да са изпълнени следните изисквания:
  - да имате регистрация като безработен в Агенция по заетостта;
  - да не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  - да не упражнявате друга трудова дейност.
  Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->