К С К С Потребител

Изплащане на неизползван платен отпуск при смяна на работодателДобър ден,
Имам следния казус: Работех в компания X и се преместих в компания Y. След като напуснах компания X, знам че би трябвало да ми изплатят неизползван годишен отпуск, но мои колеги казват, че той не се плаща, а се прехвърля към новия работодател. Не би ли трябвало отпускът от компания X да се плати след прекратяване на трудовите отношения, а компания Y да изчисли еди колко си дни на база трудовия ми стаж и оставащото време до края на годината?Отговори

  • Разсъжденията ви са правилни. Не може да има прехвърляне на платен отпуск от един работодател към друг. При прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да изплати обезщетение на работника за неизползван платен годишен отпуск за времето докато сте били на работа във фирма Х. В заповедта за прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да запише какви обезщетения се полагат на работника и тяхното парично изражение. При новият работодател (фирма Y) ще имате право на платен отпуск пропорционално на времето, което работите в тази фирма.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->