Гергана Иванова Гергана Иванова безработна

Изчисляване на инвалидна пенсияЗдравейте.

Предстои ми явяване пред ТЕЛК със сериозни заболявания. Бих искала да зная приблизително каква пенсия ще ми бъде определена от НОИ при положение, че имам 22 години трудов осигурителен стаж в България и 10 години от Кипър.

След изчисленията, заедно ли ще ми бъдат изплатени сумите и от двете държави и колко време трябва да чакам след определянето на инвалидна група от ТЕЛК?

Имам и още един въпрос. Имам ли право на някакви помощи, тъй като съм безработна, докато си получа инвалидната пенсия? Къде и към кого да се обърна за помощи като безработна по болест?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте г-жо Иванова,

  Мога да Ви дам насоки относно пенсията за инвалидност в Република България, където лицата имат право на такава, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.

  Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане.

  Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането.
  Необходимо е да се подаде заявление в 6-месечен срок от датата на инвалидизирането. Ако се пропусне този срок и заявлението се подаде по-късно, правото на инвалидна пенсия възниква от датата на подаване на заявлението, а не от датата на инвалидизиране.
  Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.

  Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
  Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68 от КСО, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68 от КСО се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане на лицето, както следва:
  - над 90 на сто – 0,9;
  - от 71 до 90 на сто – 0,7;
  - от 50 до 70,99 на сто – 0,5.
  Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане, както следва:
  над 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
  от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
  от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
  (Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 01.07.2014 г. е 154,50 лв.)

  Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради
  общо заболяване се определя като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 2 се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
  Индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 до датата на пенсионирането.

  Ако не отговаряте на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване може да получите социална пенсия за инвалидност:
  Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.
  Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост.

  Относно паричните обезщетения за безработица може да прочетете следната статия:
  http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

  Поздрави,
  Величка Павлова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->