vera mutafova vera mutafova Потребител

Напускане на работаОт 2 месеца работя в магазин. В договора пише, че е за неопределено време с изпитателен срок от 6 месеца в полза на работодателя. По договор основната ми заплата е 190лв. Продължителността на работния ден е 4 часа, системата за заплащане е щатна (повременна), 3-та категория труд, основен платен годишен отпуск 20 работни дни. Характерът на работа е описан в длъжностната характеристика (такава не ми е дадена). Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор е в размер 30 дни и за двете страни. В действителност заплатата ми е 600лв. + 1% от месечния стокооборот. Казаха ми, че мога да изляза в отпуск за 5 дни, защото съм била нова. И работя 2 на 1 (т.е. работя 2 дни и след това почивам един) като общо за месеца ми се падат 20 работни дни. Продължителността на работния ден е 11 часа. Работодателят ми не желае да разговаря с мен, в мое присъствие говори за мен в 3-то лице.

Всичко това много ме напряга и реших, че ще напускам. Но сега се чудя след като не мога да говоря с него и да му съобшя решението си, мога ли след като си получа месечното заплащане да спра да ходя на работа? Казаха ми, че при неявяване на работа в рамките на няколко работни дни, ще ме уволнят за това. Така ли е? И ще има ли някакви последствия за мен?

Какви са другите варианти за напускане за работа в този случай. Иска ми се да напусна незабавно, а не да работя още 30 дни докато тече предизвестието. И какви документи трябва да получа от работодателя при напускане, освен документ за прекратяване на трудовия договор?

И също искам да знам колко дни отпуск трябва да ми бъдат платени при напускане?Отговори

 • Здравейте,

  Задали сте прекалено много въпроси, но ще опитам да отговоря на повечето от тях.

  Щом изпитателният срок е в полза на работодателя, то само той може да прекрати трудовото Ви правоотношение едностранно без предизвестие. Вия трябва да го сторите чрез нужното предизвестие- във Вашия случай 1 месец.

  Работодателят е длъжен да Ви осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която е трябвало да ви връчи при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването.

  При три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час, както и при неявяване на работа в течение на два последователни работни дни, работодателят може да Ви уволни дисциплинарно. Това ще се впише и в трудовата Ви книжка.

  При прекратяване на трудовото правоотношение, трябва да получите от Вашия работодател заповед за прекратяване на трудовия договор, справка от уведомлението по чл.62 от Кодекса на труда в НАП за прекратения договор, попълнена коректно трудова книжка.

  Вариантите за прекратяване на трудовото правоотношение от страна на служителя без предизвестие са подробно описани в чл.327 от Кодекса на труда.

  Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
  1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
  2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
  3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
  3а. в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;
  4. преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
  6. продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
  7. работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;
  7а. работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.
  8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
  9. постъпва на държавна служба;
  10. работодателят преустанови дейността си;
  11. работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
  12. е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  Ако смятате, че правата Ви са нарушени, можете да се обърнете към съда или към ИА Главна инспекция по труда. При сезиране на Инспекция по труда, то най-вероятно ще предизвика проверка на компанията.

  За справка- чл.62, чл.71, чл.190 и чл.127 от Кодекса на труда

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->