Атанаска Русева Атанаска Русева Потребител

Физическо лице на трудов договор, придобива 50% от дяловете на дружеството. Как да се осигурява?Физическо лице, от 1 год. е на трудов договор на длъжност машинен оператор в ООД. Към днешна дата купува 50% от дяловете в ООД-то, за което работи на труд. договор. Лицето е вписано в Търговския регистър заедно с другия съдружник като управители, а за начин на управление е записано заедно и по отделно.

Може ли лицето/нов съдружник/ да продължи да работи, както до сега на труд. договор, като машинен оператор на мин. осиг. доход 375.00лв. според ик. дейност на дружеството, или трябва да се прекрати труд. договор и да започне да се самоосигурява /СОЛ-на мин.осиг.доход 420лв./ за това, че е собственик-съдружник-управител?Отговори

 • Здравейте,

  В случай, че лицето (Собственик - Съдружник) упражнява трудова дейност в дружеството, то има два начина да я извършва. 1. По трудов договор 2. Като самоосигуряващо се лице, което полага личен труд в дружеството и получава възнаграждение за това.
  В случай, че лицето избере да извършва дейността си по трудов договор, трябва да имате предвид, че за него важат всички разпоредби на КТ и, в случай, че извършва дейности по управление на дружеството ще бъде необходимо да се осигурява и като управител/самоосигуряващо се лице.
  Когато съдружник в ООД избере да се осигурява като самоосигуряващо се лице полагащо личен труд в дружествто - Осигуряването ще бъде само на това основание, а дохода, който получава за личния си труд, ще бъде считан за доход от трудово правоотношение. В този случай, при извършване на дейности по управление на дружеството няма да има необходимост от допълнително осигуряване като управител.

  Поздрави,
 • Здравейте,
  Благодаря Ви за отговора!
  Едно доуточнение:
  Лицето не желае да е самоосигуряващо се лице.То е назначено на трудов договор, от януари 2014г., като машинен оператор и след придобиване на дялове от ООД-то на 31.08.2015г,то продължава да е машинен оператор, и фактически не извършва дейности по управление на дружеството.Така че, може да продължи да полага труд и да получава доход от трудово правоотношение.
  Въпроса ми е : Лицето е вписано в Търговския регистър заедно с другия съдружник като управители, а за начин на управление е записано заедно и по отделно - от това обсоятелство дали следва да се осигурява и/като управител/самоосигуряващо се лице?

  Поздрави,
 • Здравейте отново,

  Само вписването в ТР не е основание за осигуряване.
  Основание за осигуряване може да бъде извършването на дейности свързани с управлението на дружеството.

  Поздрави,
 • Здравейте отново,

  Благодаря ви за бързия отговор!

  От многото четене на закони, разпоредби и становища, не успях да стигна до изречението Ви "Само вписването в ТР не е основание за осигуряване".


  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->