Зорница Николаева Зорница Николаева Потребител

Болничен при обявяване на несъстоятелностЗдравейте,

Какво се случва със служител който е в дългосрочен болничен (6 месеца), по времето на който се обявява процедура по несъстоятелност във фирмата в която работи?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда при закриване на предприятието работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя.
  Невинаги обаче започването на процедура по несъстоятелност води до закриване на предприятието. Обикновено окончателно закриване на предприятието настъпва едва при постановяване на решение за обявяване на предприятието в несъстоятелност (чл. 710 или чл. 632 от Търговския закон).
  Съгласно чл.326, ал.2 от КТ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
  Разрешеният на лицето отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, както и не удължава неговият срок.
  В чл.335, т.1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието.
  Срокът на предизвестието тече от получаването му (чл. 326, ал. 4 от КТ). Поради това синдикът трябва да отправи предизвестие до работника за прекратяване на трудовия договор и едва от този момент ще тече срокът на предизвестието.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->