antoaneta naneva antoaneta naneva Потребител

Определяне на парична санкция в трудов договорИма ли право работодател да определя парична санкция на служител, в размер на 5 000 лв., в трудов договор, ако в периода на действие на договора и след прекратяването му, бъдат разгласявани факти и информация станали известни на работника и паричната санкция да е платима в 3-дневен срок след констатиране на нарушението, без покана за доброволно плащане?Отговори

 • Здравейте,
  Посочената от Вас санкция от 5000 лв. представлява по своята същност обезщетение за вреди, нанесени от работника или служителя на работодателя при или по повод на изпълнение на трудовите му функции. По своята същност тя представлява имуществена отговорност на работника или служителя, която обаче се определя по размер към деня на настъпването на вредата, а ако той не може да се установи - към деня на откриването й - чл. 205, ал. 2 от КТ.
  Поради това такава клауза в трудовия договор е нищожна, тъй като размерът на вредата не може да бъде определен предварително при сключване на трудовия договор, преди да е настъпила самата вреда.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->