Antoaneta Asenova Antoaneta Asenova Икономист

Прекратяване на трудов договор при неизплащане на възнагражденияЗдравейте,
от средата на м.Март-2015 съм назначена в една фирма на трудов договор. По сключения трудов договор (цитирам): "ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕ ИЗПЛАЩА НА ДВА ПЪТИ - АВАНСОВО И ОКОНЧАТЕЛНО ДО 28-МО ЧИСЛО НА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ". До момента, дължимите ми трудови възнаграждения, са след м. Май, както следва:

- за м.юни: Имам 600.00лв - банков превод на 10.07.2015г. за аванс юни. Остатък 800 лв. за получаване. - неполучен до днес, 26.08.2015г.

- за м.юли: Имам 300.00лв - банков превод на 26.08.2015г. - за аванс юли. Остатък - около 1000 лв. за получаване, - неполучен до днес, 26.08.2015г.

- за м. август: Нямам никакъв банков превод до днес, 26.08.2015г.. по клаузата в договора, за Август, би следвало да се получи до 28.09.2015г.)

Нямам и подписана длъжностна характеристика за длъжността по трудов договор. Имам ли вече възможността, да подам Заявление за напускане по чл. 327, ал.1, т. 1 и т.2 - и да се запиша на трудовата борса и в НОИ като безработен? Моля да посочите възможната първа дата, от момента, когато е възможно напускането ми да е по чл. 327 от КТ.

*** В периода 13-26.08.2015г. съм била в болничен. Дали има някакво значение за първата възможна дата по чл. 327 от КТ?Отговори

 • Здравейте,

  При забава на Вашето възнаграждение от страна на работодателя, Вие имате право да напуснете без предизвестие по силата на чл.327 от Кодекса на труда. Освен това Вашият работодател ще Ви дължи обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за неспазената част от срока на предизвестието, който е посочен в трудовия Ви договор.

  Имайте предвид, че след напускане трябва да се регистрирате в Агенция по заетостта в срок от 7 работни дни, както и в НОИ в тримесечен срок.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Благодаря Ви! Така направих. Регистрирах се на 08.09.2015 в Агенцията по заетостта.
  За НОИ ще се наложи да изчакам, докато ме отпишат като член на Съвета на директорите в същата фирма. Дано го направят възможно най-скоро (Молбата ми за отписване от СД е със същата дата, от която напуснах със заявление по чл.327, в едно с обезщетението по чл.221., т.е. от 01.09.2015г.)
  Законовият срок за отписване, проучих, е до 6 месеца. След това еднолично мога да го направя, ако дотогава не е уважено решението ми.
  НОИ няма да плаща обезщетения докато името ми е в търговския регистър, въпреки, че допълнителни плащания не са договаряни - нямам нито трудов, нито граждански договор за това членство, а само едно нотариално заверено съгласие.
  НОИ също потвърдиха, че възможност за регистрация при тях е след заличаване на името ми в ТР.
  Пожелавам си скоро това да стане факт.

  Поздрави,
  Антоанета Асенова
 • Здравейте,

  Радвам се, че ситуацията се развива във Ваша полза. Наистина трябва да изчакате първо да бъдете заличена от Търговски регистър преди да подадете заявление в НОИ. Ако заявлението бъде подадено по неуважителни причини след изтичането на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението. Но смятам, че евентуалното Ви забавяне не би се счело за неуважителна причина.
  Успех!

  Поздрави,
  Цветомир Авромов
 • Благодаря, при следващо развитие на казуса ми, отново ще кометирам тук.

  Поздрави,
  Антоанета Асенова
 • Здравейте отново,
  следващият въпрос по неприключения ми казус е: Ако дружеството, в което съм член на СД, през октомври месец смени фирмата и седалището си на управление, задълженията към мен по трудов договор като служител (в размер на 5000 лв., в едно с обезщетението) прехвърлят ли се на новата фирма автоматично? Събранието на акционерите е на 12.10.2015г. Надявам се и тогава и да вземат решение и за заличаването ми като член на СД. Трябва ли да предпиемам нещо сега, докато са със старото си име, за да не загубя дължимото от тях?

  В очакване на отговора Ви,
  Поздрави,
  Антоанета Асенова
 • Здравейте,

  Pадълженията към вас автоматично ще се прехвърлят към новата фирма.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Благодаря Ви!

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->