ПЕТЪР СТОЙМИРОВ ПЕТЪР СТОЙМИРОВ M BG ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Начисляване на ДДС при износ на стоки извън ЕСПуска ли се фактура и начислява ли се ДДС за получен авансов превод при износ на стоки извън ЕС?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл. 113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга, или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

    В случай че Вие сте българско данъчно задължено лице по ЗДДС и сте получили паричен превод от държава, която не е членка на ЕС, който превод е във връзка с доставка за износ на стоки, то Вие сте длъжни в 5-дневен срок от получаване на плащането да издадете фактура, която да отговаря на реквизитите на чл.114, ал.1 от ЗДДС. В издадената от Вас фактура е необходимо да посочите ДДС ставка от 0%, съгласно чл.28 от ЗДДС, според който доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика са облагаема доставка с нулева ставка.

    Поздрави,
    Величка Павлова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->