Milka Lozanova Milka Lozanova организатор

Приходи от услуги за физически лицаЗдравейте,
Как е най-правилно да се отчитат приходите на физическо лице от услуги/куриерски например/, които извършва на юридическо лице? Кога това лице отчита приходите си и с какви документи? Получателят на услугите какви документи му издава?Отговори

 • Здравейте,

  От посочения въпрос не става ясно дали физическото лице има качеството на търговец по смисъла на ТЗ и дали същото се самоосигурява.
  Ако приемем, че е търговец и се самоосигурява, тогава юридическото лице единствено издава сметка за изплатени суми, а физическото лице е длъжно да подава декларация за дължими данъци /чл. 55 от ЗДДФЛ/ и да внася дължимия данък. Срокът за декларирането и внасянето на данъка е края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът. Физическото лице е длъжно да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на следващата година.

  В противен случай, юридическото лице издава сметка за изплатени суми, удържа и внася данъка като срокът за деклариране и внасяне е същия.
  Не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред юридическото лице, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.
  Физическото лице може да издава документи за извършените от него услуги като е необходимо същите да имат реквизитите посочени в ЗСч.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->