Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Определяне на основна дейностЗдравейте,
Как фирма да опредени основната си икономическа дейност (когато се занимава с две или повече) - на база броя на наетите на трудов договор или на база приходите?

Четох различни тълкувани. На едно място е обяснено, че е на база на наетите лица (код за статистиката).

В ЗДДС пише:
18а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Основна дейност" по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон.Отговори

  • Здравейте,

    Основна дейност на статистическа единица, която допринася най-голям дял в общата добавена стойност на тази единица. Основната дейност се идентифицира чрез използване на метода "отгоре надолу" (the top down method), като основна дейност не винаги формира 50% или повече от общата добавена стойност на единицата.

    За повече информация по казуса може да прочетете в Класификация на икономическите дейности КИД 2008 в сайта на НСИ.

    Поздрави,
    Кирил Сотиров
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->