Natali Натали Natali Натали Потребител

ГДД по чл. 51Здравейте,
През 2002 г. е регистрирана фирама ЕТ - осъществявала е дейност 5 месеца, без да има приходи и разходи. За отчетния период са платени осигуровки на физическото лице и е подадена нулева ГДД на физическото лице. Не е подадена ГДД на ЕТ-то. Има ли санкции и трябва ли да се подаде такава декларация - по чл. 51?Отговори

 • Здравейте,

  В така поставения въпрос не става ясно дали Ви интересуват санкциите за не подаване на ГДД или за не подаване на статистически отчет за дейността по чл. 51.

  Ще дадем становище за втората хипотеза.

  Не подлежите на санкции , тъй като в чл. 51 от ЗДДФЛ по отношение годишния отчет за дейността, т.е. т.н. статистически отчет, например, ясно е казано, че онези ЕТ, които не са осъществявали дейност и не са отчели приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство не го подават.

  Поздрави,
  Денислава Стойкова • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->