Любен Ведър Любен Ведър Авиотехник / пенсионер

Отписване на задължения по давностКакво гласят текстовете на чл.168 ,т.3, чл.171, ал.1 и чл.173 от ДОПК?Отговори

 • Здравейте,

  Поисканите от Вас текстове от ДОПК гласят:

  Чл. 168. Публичното вземане се погасява:
  3. по давност;

  Чл. 171. (1) Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

  Чл. 173. Вземанията се отписват, когато са погасени по давност, както и в случаите, предвидени със закон.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->