Любен Ведър Любен Ведър Авиотехник / пенсионер

Чл. 171, ал. 1 от ДОПК?Какъв е текстът на чл. 171, ал. 1 от ДОПК?Отговори

  • Здравейте,

    Чл. 171, ал.1 от ДОПК гласи:

    "Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок."

    Поздрави,
    Величка Павлова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->