Stefcho Alipiev Stefcho Alipiev ohranitel

Въпрос по чл. 107а, т.4 от Кодекса на ТрудаЗдравейте,
Работя като охранител от 10 години към община. Извънщатна бройка съм. Същевременно съм Общински съветник 2 мандата. Сега ми казват, че трябва да избирам или общински съветник или охранител. Така ли трябва да бъде? Позовават се на чл.107а, т.4 от КТОтговори

 • Здравейте,

  Според посоченият от Вас чл. 107 а, ал. 1 от КТ, не може да бъде сключван трудов договор за работа с лице, което е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация (т. 4 от съответната алинея). От друга страна, според чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие, или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държавна – членка на ЕС. Смятам, че има значение кое е първото събитие: трудовият договор като охранител, или изборът за общински съветник. Също така от значение е кой е работодател в трудовия Ви договор.

  Поздрави,
  В. Родева
 • Като първо събитие е трудовия ми договор като охранител и след 2 години работа като такъв, бях избран за общински съветник. От тогава до сега работодател ми е кмета на общината. До сега не съм имал проблеми
 • Здравейте,

  При тази ситуация, според мен, трябва да се вземе предвид чл. 34, ал. 5 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, а не чл. 107 а от КТ. Тоест не би трябвало това да е пречка да бъдете избран като общински съветник. Освен това, този въпрос е следвало да бъде разрешен в момента, в който сте избран за общински съветник.

  Моят съвет към Вас е със всички документи, касаещи двете длъжности, да се консултирате с юрист.

  Поздрави,
  В. Родева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->