Антоанета Раева Антоанета Раева Потребител

Командировка със служебен автомобилЗдравейте,
Когато се осъществява командировка в страната със служебен автомобил, коя е правилната счетоводна операция за разхода за гориво за колата, с която се осъществява командировката - разход за гориво, или разход за командировка, като пътни по НКС?Отговори

 • Здравейте,

  Счетоводното третипане на разходите за гориво при командировка зависи от информацията, която Ви е необходима.

  Поздрави,
  Самуил Димитров
 • Здравейте, определено не ми е ясен отговора Ви. Ако осчетоводя разхода за гориво като разход за командировка, което ще покаже действителния разход на Дружеството какви средства е разходвало за командировка през даден период, но в същото време има нужда и от информация какви са средствата и количествата за разход за гориво през същия период, с аналитичност лесно ще се отдели каква част е разхода за гориво. Осчетоводяването би следвало да е израз на действителния вид разход, в конкретния случай командировка. Не съм намерила стандарт, или друг документ който да указва ясно и точно начина на осчетоводяване горивото в конкретния случай. Това е и въпроса ми.
 • Здравейте,

  Ако желаете да следите каква са средните разходите за командировка, по подходящо е да третирате разхода за командировка като част от командировката, какъвто реално е.

  От друга страна можете третирате разхода като разход за материали за да следите изразходваните количества гориво.

  Във Вашия случай можете да създадете аналитичност в сметката разходи за командировки, в която да отчитате горивото. От една страна ще имате информация за горивото, като част от разхода за командировка, а от друга страна ще имате иколичествената информация. В този случай обаче се затруднява следенето на общото изразходваното количество гориво.

  При създаването на сметка трябва да предвидите за какво ще се използва тя, с кои сметки ще кореспондира и какави аналитичности могат да се създадат към нея.

  Счетоводните стандарти задават рамките и създават определени правила, за да може информацията от различните компании да бъде съпоставима. Самите стандарти не задължават как предприятията трябва да водят оперативното си счетоводство, а какда оценяват активите, пасивите, приходите и разходите си и как да ги представят във финансовите отчети.

  Поздрави,
  Самуил Димитров
 • Здравейте ,
  ако приемем, че осчетоводим разхода за гориво на лекия автомобил използван за командировка, като разход за командировка, ще следва ли начисляване на данък върху разходите? Възползвам се от становището на НАП № 24-32-118/19.02.2008 г.

  Поздрави
  А.Раева
 • Здравейте, основно повода да пиша тук е това становище на НАП. Моля да изразите становище. А това е въпрос, отговора на който ще привлече вниманието на много колеги.
 • Здравейте,

  В действителност можете прилагате това становище на НАП. Съгласно чл. 204,т. 3 от ЗКПО се облагат с данък върху разходите разходите за гориво на превозни средства, с които се извършва управленска дейност. Тази разпоредба обаче е обща, докато разпоредбата чл. 33 от същия закон регламентира как трябва да бъде третирана специфична част от тези разходи за гориво.

  Ако разходът за гориво е във връзка с командировка на управител, която командировка е документирана съгласно Наредбата за командировките в страната, разходът е документално обоснован съгласно чл. 10 от Закона за счетоводството и командировката е свързана с дейността на предприятието, то можете да третирате разхода пренебрегвайки разпоредбите на чл. 204, т. 3 от ЗКПО.

  Поздрави,
  Самуил Димитров
 • Благодаря Ви за отговора. Дано повече колеги го прочетат, защото в голям процент се страхуват , смело го казвам и разхода за гориво на служебен лек автомобил го отчитат по 601, а не в 609 като разход за командировка, какъвто е в действителност и от там не следва да попадат в разпоредбите на чл.204 т.3 от ЗКПО.

  Поздрави
  Антоанета Раева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->