Антон  Борисов Антон Борисов служител

Пенсиониране по ЗМВРНовоприетия Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Указ 153 гласи: параграф 49 - Лицата по чл. 69 (Придобиване право на пенсия от служители по ЗМВР), които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението.

Мога ли да продължа да работя на същата длъжност, в същата служба, съответно да взимам пенсия и заплата едновременно?Отговори

  • Да, в момента точно това гласи закона. Според промените в КСО имате право да се пенсионирате и да продължите да работите, съответно да получавате пенсия и заплата.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->