Вили Тилева Вили Тилева счетоводител

Прекратяване на консорциумИмам прекратен консорциум с касова наличност и със салда по други сметки. В какъв срок от прекратяването му разчетите трябва да бъдат разпределени между съдружниците? В кой закон го пише?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 276 от Търговския закон за консорциума се прилагат съответно правилата за гражданското дружество или за търговско дружество, в зависимост от формата, в която е организиран консорциумът.
  Следователно при прекратяване на консорциум се прилага или правилата за ДЗЗД, ако е организирано в тази форма, или за търговско дружество по Търговския закон, ако е организирано като такова.
  При прекратяване на ДЗЗД се прилагат правилата на чл. 357 и сл. от ЗЗД, а при прекратяване на търговско дружество се извършва ликвидация по реда на чл. 266 и сл. от ТЗ).
  Съгласно чл. 359 от ЗЗД всичко, което е придобито за дружеството, е обща собственост на съдружниците. Ако не е уговорено друго, дяловете на съдружниците са равни.
  Съдружникът може да иска своя дял от общата собственост само при излизане от дружеството или при прекратяването му.
  Няма срок за извършване на прекратяването на ДЗЗД, а по отношение на ликвидацията на търговско дружество - срокът се определя по решение на съдружниците, като срокът не може да бъде по-малко от 6 месеца.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->