Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Kоефициент по чл.73, ал. 5За първи път ми се получава коефициент по чл.73, ал. 5 различен от 1, а именно 0,99. Предния месец имаме освободена доставка. Сега трябва ли да правя нищо или в края на годината?Отговори

 • И още един въпрос : Справката -декларация за съответния месец ( Юли) с коефициент 0,99 ли се подава ? Приграмата - Ажур- автомотично си го генерира.
 • Здравейте,

  Нека първо изясним за какво се използва на практика този коефициент. Когато регистрираното лице извършва доставки с право и такива без право на данъчен кредит и не може да определи каква част от разходите на материали и услуги използва за извършване на едните и каква част- за другите, се ползва частичен данъчен кредит. Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности.

  Един пример:
  Ако имате разход за електричество в размер на 500лв. без ДДС, то размерът на данъка върху добавената стойност би бил 100лв. Ако не можете еднозначно да докажете каква част от електричеството е използвано за освободени доставки и каква част за такива с право на данъчен кредит, то ще трябва да коригирате правото на пълния си данъчен кредит за тази фактура с получения от Вас коефициент (0,99). При тази корекция 99лв. от ДДС-то са с право на данъчен кредит и 1лв. е без право на данъчен кредит.

  Имайте предвид, че размерът на частичния данъчен кредит по се преизчислява в последния данъчен период на текущата календарна година на базата на показателите за текущата календарна година. Разликата в резултат на преизчислението се включва като корекция (увеличение или намаление) в размера на данъчния кредит в справка-декларацията за последния данъчен период.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->