Milka Lozanova Milka Lozanova организатор

Бракуване на хранителни стокиЗдравейте,
Налага се да бракуваме хранителни стоки. Едната причина е топлото врреме, а другата - къс срок на годност. В протокола аа брак следва ли стоките да бъдат разделени по групи, съобразно причините, или може да посочим само стойността на стоките? Как е най-правилно да бъдат осчетоводени? Какви доказателства следва да бъдат приложени? Как това ще се отрази на крайния резултат в годишната данъчна декларация? Има ли някакъв лимит за количества /или суми/, тъй като за трети месец се налага да бракуваме и търпим загуби?Отговори

 • Здравейте, Милка!

  В норамтивната уредба няма конкретни разяснения относно документирането на брака на материални запаси, а само такива с най-общ характер.

  В практиката най-често се използва протокол за брак, като документ, удостоверяващ брака. Той следва да съдържа реквизитите посочени в чл.7, ал.2 от Закона за счетоводството, както и всяка допълнителна информация, потвърждаваща основанието за брак, като: номер на заповед,съгласно която се извършва бракуването; наименования, количества и характеристики на бракуваните материални запаси; членове на комисията; обект, в който се извършва бракът; начин на бракуване.
  Тази информация е необходима с доказателствена цел. Трябва да е видно, че е извършен брак, а не се прикрива продажба.

  Освен това трябвда да се издаде Заповед за назначаване на комисия за бракуване на съответните активи. Относно хранителните стоки, бракуването би следвало да се извърши в присъствието на представител на орган за здравен и санитаро-ветеринарен контрол.

  Относно това, дали ще се отрази в данъчната декларация – чл.28,ал.2 и 3 от ЗКПО.

  Няма нормативно определени конкретни лимити.

  Счетоводното отчитане би могло да бъде:
  Д-т сметка Други разходи
  ан. сметка разходи за брак
  К-т сметка Стоки

  Поздрави,
  Петя Иванова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->