Milka Lozanova Milka Lozanova организатор

Запор на сметка на юридическо лицеЗдравейте,
Каква е процедурата след вдигане на запор над сметка на юридическо лице? Има ли специални счетоводни записвания? Банката е закрила запорираната сметка поради липса на средства за поддръжка. По какъв начин се уведомява ТД на НАП за новооткрита сметка?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за НАП търговските банки и клоновете на чуждестранните банки уведомяват в 7-дневен срок агенцията за откритите или закритите от тях банкови сметки на:
  1. едноличните търговци, местните юридически лица, включително тези с нестопанска цел, и клоновете на чуждестранните лица;
  2. неперсонифицираните дружества и осигурителните каси;
  3. чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство;
  4. чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност.

  Обменът на информация между банката и НАП е автоматичен, не се изисква изрично искане от страна на НАП.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->