Божидар Тачев Божидар Тачев Работник паркинг

Прекратяване на трудов договорВ настоящата фирма работя по трудов договор от лятото на 2010-та година. В края на март тази година ползвах 3 дена болнични. Болничните не ми бяха изплатени. Проверих в НОИ, където ми обясниха, че те трябва да бъдат изплатени от работодателя. От 04. 06. 2015 - та година бях принуден да изляза в платен годишен отпуск. При изплащане на заплатата за тоя месец ми бяха платени само 4 дена, които не бях в отпуска. На 07.08.2015 година подадох молба за напускане по член 327 точка 2 от Кодекса на труда. В молбата се мотивирах, че напускам заради забавяне на трудовите възнаграждения и посочих срок за прекратяването им от 08,08,2015 година. Оставих молбата си в паркинга, в който работих и уведомих управителя по телефона за това. Днес получих обаждане по телефона със заплаха, че ще бъда уволнен дисциплинарно, защото молбата ми не е била подписана от него. Фирмата няма личен състав. Разполага само с някакъв офис, в който жена му ходи от време на време. Въпросът ми е следния : Мога ли да бъда уволнен дисциплинарно при тия обстоятелства ? Ако съм постъпил правилно при напускането, къде мога да потърся правата си за изплащане на дължимите ми възнаграждения по КТ ?Отговори

 • Здравейте,

  Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение, така че работодателят Ви е трябвало да Ви изплати съответния процент от възнаграждението за тези 3 дни, ако те са били работни дни.

  Платеният годишен отпуск неслучайно се нарича платен и лицата, работещи по трудов договор имат право на такъв. За съответната календарна година той се изчислява пропорционално на изработеното за годината време. Това значи, че за общо 20 дни отпуск за годината към месец юни ще имате право на
  малко по-малко от половината, защото сте изработили само 5 месеца от 2015 г. Разбира се, имате право на прехвърляне на максимум 10 дни отпуск от предишна година и то само, ако това е оформено в писмена молба до работодателя. Колкото и дни платен отпуск да Ви се полагат за 2015 г. към момента, те трябва да Ви бъдат заплатени след ползването им.

  Трябва да имате забавяне на поне една работна заплата, за да се позовете на чл. 327, ал. 1, т. 2. За да прекратите правоотношението на това основание без предизвестие е необходимо да оформите уведомление до работодателя си, като то се счита за връчено на датата на получаването му и съгласието на работодателя не се изисква, за да влезе то в сила.

  Що се отнася до заплахите за дисциплинарно уволнение, работодателите имат склонност да използват въпросното уволнение като универсална заплаха, но истината е, че за да бъде признато едно дисциплинарно уволнение за законно и да не бъде отменено от съда при завеждане на дело от страна на служителя, то трябва да отговаря на определени условия, както и да бъде спазена определена процедура - за справка чл. 186-195 от Кодекса на труда.

  Съветът ми във Вашия случай е да се консултирате с юрист, специалист по трудово право и да обсъдите възможността да потърсите правата си по съдебен ред. Можете също да сезирате и Инспекцията по труда за случая.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->