Криси Иванова Криси Иванова Потребител

Ограничение за плащания в бройЗдравейте,
Дружество има сключени писмени договори за доставка с клиенти, в които не е уговорено количество и обща стойност, но в даден момент общата стойност по договора може да мине 15 000лв. Може ли всяка отделна доставка да се плаща в брой (ако е под 15 000лв), нищо че в даден момент могат да минат 15 000 лв като обща стойност?

УКАЗАНИЕ относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой:

4. Договорите за доставка на друга стока също следва да бъдат преценявани по описаното по-горе правило. Така например, ако фирма X (магазин) има договор за доставка на млечни произведения с фирма У (търговец на едро) и в договора е определено количеството и/или стойността на общата доставка (млечни произведения на стойност 50 000 лв.), то плащанията по този договор ще попадат в обхвата на закона, независимо от размера на всяко едно отделно плащане. Ако същият този договор (в писмена или устна форма) е рамков и в него не е определено общото количество, респективно стойност, то отделните доставки и плащанията по тях ще се разглеждат самостоятелно, т.е. когато отделната доставка е равна или превишава 15 000 лв., плащането следва да бъде извършено чрез превод или внасяне по платежна сметка. Но ако дължимото общо плащане по един договор е на стойност, равна или по-висока от 15 000 лв., във всички случаи, плащанията по този договор следва да се извършват само чрез превод или по платежна сметка./притесняваме последното изречение от примера/.Отговори

 • Здравейте,

  В Указанието на Министерство на финансите /УК-3 от 04.04.2011 г./ е казано, че ако договор с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, в който не е упомената или определена общата стойност на дължимата парична престация, то всяко едно парично плащане по този договор, на стойност 15000 лв. или над 15000 лв. следва да се извърши чрез превод или внасяне по парична сметка.

  Тоест, ако в договора, който изпълнявате няма предварително упомената стойност, ще важи общото правило: всяко плащане равно или по-голямо на 15000 лв. трябва да мине по банков път, а суми под 15000 лв. могат да бъдат изплащани в брой независимо каква ще е общата стойност натрупана по договора.

  Съветът ми е, да се консултирате с адвокат за съдържанието на самия договор, тъй като това е от съществено значение за третирането му.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Много благодаря за компетентня отговор.

  Поздрави
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗОПБ

-->