Ralica Simeonova Ralica Simeonova Потребител

Изчисляване на осигурителен стажКак трябва да се изчисли осигурителния и трудов стаж на лице, което е работило от 01.01.15 до 31.03.15, общо 105 часа за този период? Всеки месец има изработени 35часа (7дни по 5часа)?

Моля, да се изясни методологията на изчисляване на осигурителния и труд стаж за горепосочения пример.Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с поставения въпрос мога да изкажа следното мнение:

  По отношение на трудовия стаж:
  На основание чл. 355, ал. 2 от КТ, за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения, което означава, че при 5 часа работен ден трудовият стаж Ви се признава в пълен размер или 3 месеца.

  По отношение на осигурителния стаж:
  На основание чл. 38, ал. 10 от НПОС, ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, включително дните на ползвания законоустановен отпуск, се раздели на 21 при 5-дневна работна седмица и на 25 при 6-дневна работна седмица. Към изчисления по този начин осигурителен стаж се прибавят и пълните месеци, зачетени за осигурителен стаж, през годината, което означава следното:

  За месеците от Януари до Март броят на работните дни са 62. При 5 часов работен ден формираме 310 часа / 62х 5/ общо за трите месеца.
  Съгласно наредбата 310 часа делим на законоустановеното работно време в случая 8 часа, което прави 38.75 / 310:8/, което се равнява на 38 дни и 6 ч. / 0.75 х 8 ч./
  Не на последно място изработеното за периода време посочено в дни се разделя на 21 работни дни / 38:21 /, което прави 1.81 месеца, т.е. имаме 1 месец и 17 дни / 0,81 х 21/ и така получава общ осигурителен стаж 1 месец 17 дни и 6 часа.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->